Tìm

Trần Ngọc Minh Notes

Stay hungry, stay foolish!

Chuyên mục

Unit Testing(.NET)

Unit Testing (C#): Nguyên tắc RIGHT – BICEP

Viết các đơn vị kiểm thử nhanh chóng, hiệu quả đòi hỏi nhiều kinh nghiệm của người kiểm thử (Testers). Tuy nhiên, có một vài nguyên tắc giúp định hướng cho những người ít kinh nghiệm hay mới bắt đầu... Continue Reading →

Unit Testing (C#): Viết các kiểm thử

Trong bài Nhập môn Unit Testing trong .NET chúng ta đã tìm hiểu cơ bản về phương pháp kiểm thử Unit Testing, các đơn vị kiểm thử (Unit Tests), lớp Assert và các thuộc tính TestFixture và Test. Chúng ta... Continue Reading →

Chạy bằng WordPress.com.

Up ↑

%d người thích bài này: