Tìm

Trần Ngọc Minh Notes

Stay hungry, stay foolish!

Chuyên mục

New Posts ASP.NET 4.5

System.IO và FileUpload control trong ASP.NET

Giới thiệu .NET Framework cung cấp nhiều lớp và phương thức cho phép làm việc dễ dàng với các tập tin. Với các tập tin văn bản, lớp File chứa trong namespace System.IO được dùng phổ biến. Lớp File chứa... Continue Reading →

Cách dùng Crystal Report trong ASP.NET

Tải Crystal Report Trong các phiên bản Visual Studio thường có kèm theo công cụ Crystal Report để tạo các báo cáo (report) cho ứng dụng. Tuy nhiên, kể từ Visual 2010 thì công cụ Crystal Report đã bị xoá... Continue Reading →

Vận hành bởi WordPress.com.

Up ↑

%d người thích bài này: