Tìm

Trần Ngọc Minh Notes

Stay hungry, stay foolish!

Chuyên mục

ASP.NET 4.5 (Visual Basic)

LINQ và ENTITY FRAMEWORK

Giới thiệu LINQ LINQ (Language-Integrated Query) là ngôn ngữ truy vấn được tích hợp trong các ngôn ngữ lập trình .NET Framework. LINQ cho phép truy vấn dữ liệu, một cách trực tiếp từ mã lập trình, đến các nguồn... Continue Reading →

Cách dùng Crystal Report trong ASP.NET

Tải Crystal Report Trong các phiên bản Visual Studio thường có kèm theo công cụ Crystal Report để tạo các báo cáo (report) cho ứng dụng. Tuy nhiên, kể từ Visual 2010 thì công cụ Crystal Report đã bị xoá... Continue Reading →

Kết nối cơ sở dữ liệu

Giới thiệu Để làm việc với dữ liệu (XML, cơ sở dữ liệu, …), ASP.NET cung cấp hai nhóm controls là nhóm data-bound controls dùng để hiển thị và chỉnh sửa dữ liệu và nhóm data source controls dùng để... Continue Reading →

ASP.NET và jQuery

JavaScript là ngôn ngữ hướng client rất mạnh dùng trong lập trình web, tuy nhiên, nó vẫn có nhiều hạn chế gây khó khăn trong việc lập trình. Các nhà phát triển web đã bỏ nhiều công sức tạo ra... Continue Reading →

ASP.NET AJAX

Công nghệ AJAX ra đời từ năm 2005, viết tắt của Asynchronous JavaScript and XML, cho phép các trang web ở phía client trao đổi dữ liệu với server mà không làm gián đoạn giao diện người dùng. AJAX là... Continue Reading →

Hợp lệ dữ liệu người dùng

Giới thiệu Cho đến thời điểm này chúng ta chỉ mới tạo được một website tĩnh, với dữ liệu (nội dung, bố cục, menu, v.v.) được thêm vào trang một cách cố định. Tuy nhiên, chúng ta có thể tạo... Continue Reading →

User Controls

User conrols Là các controls do người dùng định nghĩa, có thể được sử dụng lại bởi các trang trong site. Một user control có thể giống một trang ASPX vì nó bao gồm: Các mã HTML, các server controls,…... Continue Reading →

Điều hướng trong website (navigation)

Giới thiệu Một website được thiết kế tốt nếu nó có một hệ thống điều hướng tốt – gồm các khía cạnh như hệ thống menu (thực đơn), cấu trúc website hay khả năng chuyển từ trang này sang trang... Continue Reading →

Lập trình trong ASP.NET (Visual Basic và C#)

Nhập môn lập trình Một trang web (hay website) được tạo ra gồm ba yếu tố cơ bản là giao diện, nội dung và tính tương tác. Tính tương tác của trang web có được nhờ lập trình. Lập trình... Continue Reading →

Tạo sự nhất quán cho website

Một yêu cầu bắt buộc khi thiết kế một website là sự nhất quán về nội dung cũng như hình thức (layout). ASP.NET cung cấp một loạt các công cụ, tính năng cho phép chúng ta thực hiện điều này... Continue Reading →

ASP.NET Server controls

Giới thiệu các server controls Khác với ASP cổ điển, các controls được tạo như textbox, button, label,… là sự kết hợp mã HTML và mã hướng server gây nhiều khó khăn trong viết code và duy trì code, các... Continue Reading →

Làm việc với CSS trong VS

Khi thiết kế web, một phần quan trọng không thể thiếu là CSS. VS 2012 hỗ trợ nhiều công cụ và chức năng cho phép chúng ta tạo, quản lí và sử dụng các files CSS một cách hiệu quả... Continue Reading →

Tạo một website ASP.NET

Dự án website ASP.NET Để bắt đầu tạo một website (hay ứng dụng web) với ASP.NET, chúng ta cần phân biệt giữa Web Site Projects và Web Application Projects. Web Site Project Chọn New > Web Site. Chỉ đơn giản... Continue Reading →

Làm quen ASP.NET

ASP.NET là công nghệ mã nguồn mở giúp xây dựng các ứng dụng và dịch vụ web một cách nhanh chóng và hiệu quả dựa trên nền tảng .NET và các ngôn ngữ của Microsoft (C# hay VB). Để học... Continue Reading →

Chạy bằng WordPress.com.

Up ↑

%d người thích bài này: