Tìm

Trần Ngọc Minh Notes

Stay hungry, stay foolish!

Chuyên mục

HTML5

Công cụ hỗ trợ cho dân thiết kế web hiện đại

Môi trường Visual Studio Code Visual Studio Code là một trong những IDE "hot" nhất hiện nay dành cho dân thiết kế và lập trình. Giao diện viết code thân thiện và nguồn Extensions (là những mô đun chức năng)... Continue Reading →

10 modern layouts in 1 line of CSS

Xây dựng layout là một trong những công việc quan trọng nhất của thiết kế website và với CSS hiện đại, các nhà phát triển Web có thể dễ dàng tạo ra những layout nhanh chóng và hiệu quả. Chuyên... Continue Reading →

Blazor: Viết mã C# trên trình duyệt web

WebAssembly đã trở thành một trong tứ trụ của công nghệ web bên cạnh HTML, CSS và JavaScript. Khi mới xuất hiện, chỉ có một vài ngôn ngữ cấp cao như C, C++ hay Rust có thể thực thi trực... Continue Reading →

HTML5 APIs

HTML5 cung cấp một tập các API hữu ích cho người phát triển web, các API có thể phân loại như sau: HTML5 Geolocation HTML5 Drag/Drop HTML5 Local Storage HTML5 Web Workers HTML5 SSE HTML5 Geolocation Dùng để xác định... Continue Reading →

HTML5 Google Map

Google Maps API Google Maps API là một tập các phương thức và công cụ cho phép chúng ta hiển thị các bản đồ trên web. Các bước cơ bản tạo một Google Map cơ bản Tạo một khung chứa... Continue Reading →

HTML5 SVG

SVG là gì? SVG viết tắt của cụm từ Scalable Vector Graphics (tạm dịch: đồ hoạ vector khả mở) và dùng để định nghĩa đồ hoạ trên web theo tiêu chuẩn W3C. HTML5 hỗ trợ phần tử <svg>  là khung... Continue Reading →

HTML5 CANVAS

HTML5 hỗ trợ phần tử <canvas> cho phép vẽ đồ hoạ trên một trang web thông qua các đoạn mã JavaScritp. Phần tử <canvas>  là khung chứa (container) mà ta sẽ thể hiện các đối tượng trên đó (giống như... Continue Reading →

Audio và Video trong HTML5

Trước thời điểm HTML5, các audio và video được nhúng vào trang web nhờ các plugin của một nhà cung cấp (như Flash Player của Adobe) hay một ứng dụng được tích hợp trên sẵn trên trình duyệt web và... Continue Reading →

HTML5 Form

Các thuộc tính (attributes) Với phiên bản HTML cũ, người phát triển phải dùng một vài đoạn mã JavaScript nếu muốn hợp lệ hay ràng buộc dữ liệu người dùng nhập vào form. HTML5 cung cấp nhiều thuộc tính giúp... Continue Reading →

Nhập môn HTML5

HTML5 là gì? HTML5 là sự phát triển kế tiếp của các phiên bản HTML cũ (HTML4 và XHTML) với nhiều đặc trưng mới, cải tiến những đặc trưng đã tồn tại và sử dụng giao diện lập trình ứng... Continue Reading →

Chạy bằng WordPress.com.

Up ↑

%d người thích bài này: