Tìm

Trần Ngọc Minh Notes

Stay hungry, stay foolish!

Thẻ

web

Blazor: Viết mã C# trên trình duyệt web

WebAssembly đã trở thành một trong tứ trụ của công nghệ web bên cạnh HTML, CSS và JavaScript. Khi mới xuất hiện, chỉ có một vài ngôn ngữ cấp cao như C, C++ hay Rust có thể thực thi trực... Continue Reading →

Sử dụng WebAssembly Studio

Trong bài viết Một nhập môn về WebAssembly chúng ta đã làm quen với WebAssembly và đã có một minh họa chuyển đoạn mã C++ đến WebAssembly để có thể sử dụng trong một dự án web cục bộ bằng... Continue Reading →

Một nhập môn về WebAssembly

Ngày 5/12/2019 có thể xem là ngày lịch sử của công nghệ web khi tổ chức W3C thông báo WebAssembly đã trở thành một tiêu chuẩn web. Cùng với HTML, CSS và JavaScript, WebAssembly là ngôn ngữ thứ tư cho... Continue Reading →

Internet of Things and the Modern Web

Home Assistant is world's biggest open-source home automation platform. It supports over 1000 devices and services, and it is used everywhere: homes, boats and museums. Today I want to talk about our UI, what we're trying to solve and how we solve it. Before we dive into... Continue Reading →

Chạy bằng WordPress.com.

Up ↑

%d người thích bài này: