Tìm

Trần Ngọc Minh Notes

Stay hungry, stay foolish!

Thẻ

web development

Nhập môn ASP.NET Core MVC

ASP.NET Core là công nghệ phát triển ứng dụng web dựa trên hai nền tảng .NET Framework và   .NET Core của Microsoft (Phân biệt .NET Core và .NET Framework có thể tham khảo tại https://ngocminhtran.com/2020/02/09/net-core-ung-dung-console-dau-tien-va-cach-debug/ ). MVC (Model View Controller)... Continue Reading →

Giải thích thêm về WebAssembly

Trước khi được công nhận bởi W3C là một trong tứ trụ của công nghệ web, WebAssembly vẫn chỉ được chú ý bởi một nhóm nhỏ các chuyên gia, các nhà phát triển. Đã có rất nhiều tài liệu, hội... Continue Reading →

7 web development practices challenged

There are many myths in the software business that have led to wrong best practices. In this post I will address 7 of these best practices and explain on which wrong assumptions they are based. I'm worried about the state... Continue Reading →

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: