Paul Allen - đồng sáng lập Microsoft - đã qua đời ngày 15/10/2018. Sau Stephen Hawking, Steve Jobs, lại một người hùng của tôi nữa đã ra đi. Là đồng sáng lập Microsoft, Paul Allen và Bill Gates là một trong... Continue Reading →