Tìm

Trần Ngọc Minh Notes

Stay hungry, stay foolish!

Thẻ

visual studio

XAML Hot Reload

XAML Hot Reload là một trong những tính năng thú vị nhất trong Visual Studio 2019. Với tính năng này, các nhà phát triển ứng dụng có thể thao tác với mã XAML trong khi đang thực thi ứng dụng.... Continue Reading →

Sử dụng Git và GitHub trong Visual Studio (từ 2017 trở lên)

Làm quen với Git và GitHub Tải và cài Git (https://git-scm.com/ ) Tạo tài khoản GitHub (https://github.com/ ) Học GitHub cơ bản https://guides.github.com/activities/hello-world/ Học Git cơ bản https://git-scm.com/docs/gittutorial Kết nối đến tài khoản GitHub từ Visual Studio Mở dự án... Continue Reading →

Chạy bằng WordPress.com.

Up ↑

%d người thích bài này: