Tìm

Trần Ngọc Minh Notes

Stay hungry, stay foolish!

Thẻ

visual studio code

Công cụ hỗ trợ cho dân thiết kế web hiện đại

Môi trường Visual Studio Code Visual Studio Code là một trong những IDE "hot" nhất hiện nay dành cho dân thiết kế và lập trình. Giao diện viết code thân thiện và nguồn Extensions (là những mô đun chức năng)... Continue Reading →

Gimli: A Visual Studio Code extension enabling smart visual tools for front-end developers.

Unlike other visual development platforms, Gimli is targeted towards front-end developers. Gimli is not a “no-code” solution. Instead it tries to combine visual tools often found in “no-code” solutions with your Visual Studio Code development environment. Read more >

Chạy bằng WordPress.com.

Up ↑

%d người thích bài này: