Cho phép người dùng chọn một giá trị từ một tập hợp các giá trị cho trước. Spinner có thể được dùng theo 3 cách: Kéo từ mục Containners của thanh công cụ Palette đặt vào giao diện và thay... Continue Reading →