Cuốn sách là lời giải đáp khoa học về các câu hỏi (mang tính triết học): “Con người là gì?”, “Chúng ta tồn tại vì cái gì?”, hay “Cuộc sống có ý nghĩa gì không?” Về cuốn sách (lời tựa... Continue Reading →