"Hãy đánh giá một người đàn ông dựa trên cách anh ta đặt câu hỏi, chứ không phải cách anh ta trả lời" là câu nói nổi tiếng của triết gia Pháp Voltaire. Tuy nhiên, có một người đã chán... Continue Reading →