Tư duy như một kẻ lập dị tức là tư duy không dựa trên các suy đoán hay linh cảm mà dựa trên các thí nghiệm và số liệu để hiểu cách thức các sự vật, hiện tượng vận hành... Continue Reading →