Tìm

Trần Ngọc Minh Notes

Stay hungry, stay foolish!

Thẻ

github

GitHub code search

A technology preview for GitHub code search, the next iteration for search, discovery, and navigation on GitHub. Improving GitHub code search

Machine Learning: Sử dụng API Python để thu thập và trích xuất dữ liệu

Bên cạnh thư viện BeautifulSoup đã giới thiệu, chúng ta có thể dùng các giao diện lập trình ứng dụng (Application Programming Interface) viết tắt là API được cung cấp bởi các website hay các dịch vụ web như Amazon,... Continue Reading →

Sử dụng Git và GitHub trong Visual Studio (từ 2017 trở lên)

Làm quen với Git và GitHub Tải và cài Git (https://git-scm.com/ ) Tạo tài khoản GitHub (https://github.com/ ) Học GitHub cơ bản https://guides.github.com/activities/hello-world/ Học Git cơ bản https://git-scm.com/docs/gittutorial Kết nối đến tài khoản GitHub từ Visual Studio Mở dự án... Continue Reading →

Sử dụng Git và GitHub trong Android Studio 3.X

Làm quen với Git và GitHub Tải và cài Git Tạo tài khoản GitHub Học GitHub cơ bản Học Git cơ bản Kết nối đến tài khoản GitHub từ Android Studio Mở ứng dụng cần chia sẻ File > Settings... Continue Reading →

New year, new GitHub: Announcing unlimited free private repos and unified Enterprise offering

Today we’re announcing two major updates to make GitHub more accessible to developers: unlimited free private repositories, and a simpler, unified Enterprise offering. Read more >

Chạy bằng WordPress.com.

Up ↑

%d người thích bài này: