Tìm

Trần Ngọc Minh Notes

Stay hungry, stay foolish!

Thẻ

front-end

Bạn không cần jQuery nữa đâu

Ngày nay, môi trường lập trình front-end phát triển rất nhanh chóng, các trình duyệt hiện đại đã cung cấp các API đủ tốt để làm việc với DOM/BOM. Bạn không còn cần phải học về jQuery nữa. Đồng thời,... Continue Reading →

Nhập môn CodePen

Giới thiệu Nếu bạn đang làm việc hay học thiết kế web ở mức front-end thì CodePen là môi trường hấp dẫn giúp bạn có thể học hỏi và chia sẻ kiến thức một cách hiệu quả. Giao diện CodePen... Continue Reading →

Chạy bằng WordPress.com.

Up ↑

%d người thích bài này: