Trước đây, khi đọc “Rừng Na Uy” của Murakami, tôi cảm thấy đây là một tác phẩm “nguy hiểm”. Và giờ đây, khi đọc “Alexis Zorba – Con người hoan lạc” của tác giả Nikos Kazantzaki, một lần nữa tôi... Continue Reading →