Giấc mơ Mỹ và “Đại gia Gatsby” Nhà văn Francis Scott Key Fitzgerald (1896 - 1940) được xem là một trong những tác giả văn học lớn nhất thế kỷ 20, thành viên của “Thế hệ Lạc loài” (Lost Generation).... Continue Reading →