Đây là cuốn sách thứ hai của Richard Feynman mà tôi đọc sau khi bị cuốn hút bởi cuốn đầu tiên “Ý nghĩa mọi thứ trên đời”. Và cuốn sách này, giống cuốn đầu tiên, đã không làm tôi thất... Continue Reading →