Cho phép người dùng có thể cùng lúc chọn nhiều tùy chọn khác nhau. CheckBox có thể được dùng theo 3 cách: Kéo từ mục Buttons của thanh công cụ Palette đặt vào giao diện và thay đổi các thuộc... Continue Reading →