Tìm

Trần Ngọc Minh Notes

Stay hungry, stay foolish!

Thẻ

asynctask

Các đặc trưng hữu ích trong C# (Phần 3) – Lập trình không đồng bộ (Asynchronous Programming)

Nguyên tắc không đồng bộ (Asynchronous Principle ) Hãy tưởng tượng chúng ta chuẩn bị một bữa ăn sáng gồm: Pha 1 tách cà phê Rán ốp la 2 quả trứng Nướng bánh mì Thực hiện một cách tuần tự... Continue Reading →

Các tiểu trình (threads) và lớp AsyncTask trong Android

Khái niệm tiểu trình (thread) là một trong những khái niệm nền tảng giúp chúng ta hiểu được các dịch vụ Android (Android services) - là các tiến trình (processes) chạy ngầm và không có giao diện người dùng (xem... Continue Reading →

Chạy bằng WordPress.com.

Up ↑

%d người thích bài này: