Tìm

Trần Ngọc Minh Notes

Stay hungry, stay foolish!

Thẻ

ASP.NET web form

Làm việc với mô hình MVC trong ASP.NET Core: Thêm một Controller

Trong bài https://ngocminhtran.com/2020/10/22/nhap-mon-asp-net-core-mvc/  chúng ta đã tìm hiểu tổng quan, cách tạo một ứng dụng ASP.NET Core MVC và lý do chọn ASP.NET Core MVC như là một lựa chọn tối ưu cho những nhà phát triển Web vừa mới... Continue Reading →

Kết nối cơ sở dữ liệu

Giới thiệu Để làm việc với dữ liệu (XML, cơ sở dữ liệu, …), ASP.NET cung cấp hai nhóm controls là nhóm data-bound controls dùng để hiển thị và chỉnh sửa dữ liệu và nhóm data source controls dùng để... Continue Reading →

Chạy bằng WordPress.com.

Up ↑

%d người thích bài này: