Sách hay

Xem tất cả các cuốn sách >

Video bài học cuộc sống và truyền cảm hứng

Xin cảm ơn. Rất vinh dự được có mặt tại lễ tốt nghiệp của một trong những trường đại học tốt nhất thế giới.Thật lòng mà nói, tôi chưa tốt nghiệp một trường đại học nào và đây là lần tôi được đứng gần bục phát bằng nhất trong đời. Hôm nay tôi sẽ kể ba câu chuyện về cuộc đời tôi.Không có gì to tát. Chỉ là 3 câu chuyện….

Xem tất cả các video >

Nhật ký

Xem tất cả bài viết >