React và Angular là hai trong số những nền tảng JavaScript được dùng phổ biến nhất hiện nay trong phát triển ứng dụng web. Lựa chọn nền tảng là quan trọng để bắt đầu.

Xem chi tiết so sánh và gợi ý lựa chọn giữa hai nền tảng >