Trong một bài viết trước, tôi đã thể hiện sự ấn tượng mạnh mẽ của mình như thế nào về sự thông minh, hài hước, và vô số những điều thú vị từ tác giả Randall Munroe và blog XKCD. Đọc blog này rất thú vị nhưng cũng “hại não” vì những ngụ ý sâu xa của nó. Lời khuyên bảo mật từ XKCD sau đây là một tham khảo thú vị: