Google là cỗ máy tìm kiếm hiệu quả nhất hiện nay. Tuy nhiên, bạn nghĩ thế nào nếu có một công cụ chuyên tìm kiếm cú pháp ngôn ngữ lập trình (programming language syntax)? SyntaxDB, được phát triển bởi Anthony Nguyen, là một công cụ hứa hẹn sẽ thay thế những công cụ tìm kiếm hiện nay (mặc dù hiệu quả nhưng rất rộng) dành cho giới lập trình. Giao diện của SyntaxDB rất thân thiện, như hầu hết các công cụ tìm kiếm khác, bằng cách gõ syntaxdb.com:

Gõ một vài từ khoá, ví dụ loop in java, kết quả:

Kết quả tìm kiếm sẽ tham chiếu trực tiếp đến thông tin về vòng lặp trong java, thay vì thông tin rất rộng như các công cụ tìm kiếm khác, như Google:

Có thể tìm hiểu thêm thông tin về SyntaxDB tại blog của SyntaxDB.