Xác thực cookies là một trong những vấn đề hết sức quan trọng cho người thiết kế và lập trình web nói chung và cho những người sử dụng công nghệ ASP.NET nói riêng. ASP.NET CORE 1.0 vừa ra mắt, là nền tảng mã nguồn mở, đã gây ra không ít lo lắng cho những người sở hữu những ứng dụng viết bằng ASP.NET 4.X. Tuy nhiên, tin vui cho họ là xác thực cookies có thể được chia sẻ giữa ASP.NET CORE 1.0 và ASP.NET 4.X. Cách thức chia sẻ này đã được chuyên gia Scott Hanselman chia sẻ trong bài viết của mình.